DÜNDEN BUGÜNE KORUMA TOPLANTISI II: 2004’TEN GÜNÜMÜZE ANKARA KENT MERKEZİNDE KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI

VEKAM ve KORDER işbirliği ile 11-12 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan “Dünden Bugüne Koruma Toplantisi II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamalari” toplantısıyla, koruma alanında çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, Ankara Kent Merkezi’nde yapılan koruma uygulamaları ve projelerinin belgelenmesi ve bu belgeleme ile gelecekte yapılacak olan uygulama ve projeler için bir altlık oluşturularak alandaki çalışmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kayıt olmak için: https://kocun.zoom.us/webinar/register/WN_B7xhjGZKQmyKLUxntc5U_A

KORDER’S OPINION ON THE CONVERSION OF ISTANBUL’S HAGIA SOPHIA INTO A MOSQUE

HAGIA SOPHIA SHOULD BE PRESERVED AS THE SHARED HERITAGE OF HUMANITY

As a Byzantine church, Ottoman mosque, and a museum of the Republic of Turkey, Istanbul’s Hagia Sophia is humanity’s common heritage. It is one of the most important manifestations of the shared values, beliefs, and knowledge of multiple periods, societies, and communities, connecting the past to the present in a previously unbroken tradition.

Unfortunately, the symbolic value of Hagia Sophia today has exceeded its historical, artistic and architectural value. The decision to transform the monument into a mosque, which represents only a particular period of the building’s long historical past, will undermine Hagia Sophia’s historical identity as both a church and a museum.

The recent transformations of the Hagia Sophias in İznik and Trabzon for the same purpose, which affected the physical and cultural qualities of these important buildings, raise serious concerns for the future of Istanbul’s Hagia Sophia.

Hagia Sophia in Istanbul should remain within the purview of heritage conservation, as it was until today, thereby removing it from political and ideological debates. Any interventions should respect the identity of the building as a church, mosque and museum as a whole, and it should be preserved in a comprehensive way that will highlight Hagia Sophia’s role as a unifying monument with its social and multi-cultural values for many different communities. In this way, Hagia Sophia will be preserved forever as the shared heritage of humanity.

KORDER (CONSERVATION AND RESTORATION SPECIALISTS ASSOCIATION IN TURKEY)

İSTANBUL AYASOFYA’SININ CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KORDER GÖRÜŞÜ

AYASOFYA İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI OLARAK KORUNMALIDIR

İstanbul Ayasofya’sı, Bizans Kilisesi, Osmanlı Camisi ve Türkiye Cumhuriyeti Müzesi olarak insanlığın ortak mirasıdır. Geçmişten günümüze farklı dönem, toplum ve toplulukların ortak değerleri, inanç ve bilgi birikimlerinin tarihsel süreklilik içindeki en önemli yansımalarından biridir.

Ne yazık ki günümüzde Ayasofya’nın sembolik değeri; tarihi, sanatsal ve mimari niteliklerinin önüne geçmiştir. Yapının uzun tarihsel geçmişinden yalnızca belirli bir dönemini ön plana çıkaran camiye dönüştürme kararı, Ayasofya’nın kilise ve müze kimliklerinin sürekliliğini olumsuz etkileyecektir.

İznik ve Trabzon’daki Ayasofya’larda yakın zamanda aynı amaçla gerçekleştirilen dönüşümler, bu önemli yapıların hem kültürel hem de fiziksel niteliklerinin nasıl etkilenebileceğini göstermeleri açısından İstanbul Ayasofya’sı için kaygı uyandırmaktadır.

İstanbul’daki Ayasofya; siyasi ve politik tartışmalardan çıkartılarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da koruma disiplininin bir öznesi olmalıdır. Gerçekleştirilecek müdahalelerde, yapının kilise, cami ve müze kimliklerinin bir bütün olarak değerlendirilerek kapsamlı bir şekilde korunması; Ayasofya’nın herkes için birleştirici niteliklerini, sosyal ve çok kültürlü değerlerini ön plana çıkartacaktır. Böylelikle Ayasofya, sonsuza kadar insanlığın ortak mirası olarak korunacaktır.

KORDER (KORUMA VE RESTORASYON UZMANLARI DERNEĞİ)