Kategori arşivi: Duyurular

Kültürel Mirası Koruma Hizmet İçi Eğitim Programı

Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı iş birliği ile 24-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında “Kültürel Mirası Koruma Hizmet İçi Eğitim Programı” gerçekleştirilmiştir.

“Kültürel Miras ve Afetler” Eğitimi

ODTÜ TAÇDAM (Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi), KORDER (Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği) ve TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) Akademi işbirliği ile  15 Nisan Cumartesi günü saat 10:00’da TSMD Mimarlık Merkezi’de “Kültürel Miras ve Afetler” başlıklı bir etkinlik düzenlenmiştir.

PROGRAM
10.00 – 10.10 | Açılış Konuşmaları
KORDER
TSMD

10.10 – 10.40 | Kültürel Miras ve Afet Risk Yönetimi
Sibel YILDIRIM ESEN (Dr. Öğr. Üyesi – ODTÜ, KORDER Üyesi)

10.40 – 10.50 | ARA

10.50 – 11.50 | ANTAKYA: Afetten Zarar Gören Çok Katmanlı Bir Miras Alanına Dair ODTÜ TAÇDAM ve KORDER’in Gerçekleştirdiği Çalışmalar – Yöntem, Yaklaşım, İzlenim ve Ön Değerlendirme
Emine Çiğdem ASRAV (Dr. – ODTÜ, KORDER Üyesi)
Pınar AYKAÇ (Doç. Dr. – ODTÜ, KORDER YK Üyesi)
A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ (Prof. Dr. – ODTÜ, KORDER Üyesi)
Burak BÜYÜKCİVELEK (Doç. Dr. – ODTÜ)
Olgu ÇALIŞKAN (Doç. Dr. – ODTÜ)
İrem DİKER GÖKÇE (Araş. Gör. – ODTÜ)
Duygu ERGENÇ (Dr. – ODTÜ, KORDER Üyesi)
Parnian NEMATİ (Doktora Öğrencisi – ODTÜ)
Gökhan OKUMUŞ (Araş. Gör. – ODTÜ, KORDER Üyesi)
Özgün ÖZÇAKIR (Dr. Öğr. Üy. – ODTÜ, KORDER YK Başkanı)
Merve ÖZTÜRK (Araş. Gör. – ODTÜ, KORDER YK Üyesi)
Hatice PAMİR (Prof. Dr. – Mustafa Kemal Üniversitesi)
Mert Nezih RİFAİOĞLU (Doç. Dr. – İskenderun Teknik Üniversitesi, KORDER Üyesi)
Selen TUĞRUL (Araş. Gör. – ODTÜ)
Ahmet TÜRER (Prof. Dr. – ODTÜ)
Sibel YILDIRIM ESEN (Dr. Öğr. Üy. – ODTÜ, KORDER Üyesi)

11.50 – 12.20 | ANTAKYA: Afetten Zarar Gören Çok Katmanlı Bir Miras Alanına Dair ODTÜ TAÇDAM ve KORDER’in Gerçekleştirdiği Çalışmalar –Tartışma ve Değerlendirme

12.20 – 12.30 | ARA

12.30 – 13.30 | Bundan Sonra? Yaşam Alanları Olarak Miras Alanlarının Afet Sonrasında İyileştirilmesi, Tasarlanması ve Oluşturulması
Pınar AYKAÇ (Doç. Dr. – ODTÜ, KORDER YK Üyesi)
A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ (Prof. Dr. – ODTÜ, KORDER Üyesi)

Özgün ÖZÇAKIR (Dr. Öğr. Üy. – ODTÜ, KORDER YK Başkanı)

Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları, Sempozyum Bildiri Kitabı

Ankara’nın tarihsel gelişiminde yer alan kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında bugüne kadar yapılan koruma proje ve uygulamaları önemli yer tutmaktadır. 2004 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yapılan değişiklikler, Türkiye’de, kültürel mirasın önemli bir parçası olduğu yapılı çevrenin çehresini de değiştirmiştir. Bu değişim ile paralel olarak Ankara kent merkezindeki koruma projesi ve uygulamalarının sayısı artmış fakat bu koruma projeleri ve uygulamaları, geçen 15 yıldan fazla bir süre içinde yeterince ele alınıp belgelenmemiş ve bilim dünyası ile toplumla yeterince paylaşılamamıştır. Bu doğrultuda, KORDER ve VEKAM iş birliğinde düzenlenen Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu ile  gerçekleştirilen bu çalışmaların  belgelenmesi ve gündeme getirilmesi hedeflenmiştir.

Sempozyumda sunulan bildirilerin bir derlemesi olan bu kitapta, Ankara’nın çok katmanlı kültürel mirası göz önünde bulundurularak; kentsel alanlar, anıtsal yapılar, sivil mimarlık örnekleri, endüstri mirası, modern mimari miras ve kentsel arkeolojik alanlar üzerine son dönemde gerçekleştirilen uygulamalar ele alınmıştır.

Kitabı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

https://vekam.ku.edu.tr/vekam/yayinlar/acik-erisim-kaynaklar/

ANTAKYA TARİHİ KENT MERKEZİ İÇİN BASIN DUYURUSU

Antakya Tarihi Merkezindeki Enkaz Kaldırma İşleri Acilen Durmalıdır!
Antakya Tarihi Kent Merkezi’nde, henüz tescilli yapılar bile koruma altına alınamamışken, ağır iş makinalarıyla, çok hızlı bir enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. Yerel platformlardan paylaşılan fotoğraf ve videolar üzerine bir araya gelen koruma platformları, Kültür ve Çevre-Şehircilik bakanlıklarına, Tarihi Merkezdeki enkaz kaldırma çalışmalarının acilen durdurulması talebiyle başvuruda bulundular.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İştişare Toplantısı

KORDER Yönetim Kurulu ve üyelerimizle TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile depremden etkilenen illerdeki taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili çalışmalara yönelik istişare toplantısına katıldık.

Yeniden İşlevlendirme: Hollanda ve Türkiye’den Perspektifler Etkinliği Hakkında Açık Çağrı

Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT)’nün koordinasyonunda ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde, Yeniden İşlevlendirme: Hollanda ve Türkiye’den Perspektifler başlıklı bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ile Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteklediği ve KORDER’in de paydaşlarından biri olduğu etkinlik kapsamında, Hollanda ve Türkiye’de uygulanmış yeniden işlevlendirme projeleri üzerine sempozyum ve gezici sergi planlanmaktadır. 

İlk ayağı Haziran ayı başında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleşecek gezici sergi kapsamında sergilenecek olan Türkiye’de uygulanan projelerin, NIT ve diğer proje paydaşları ile yapılan işbirliği kapsamında KORDER’in koordinasyonunda belirlenmesi planlanmıştır.

KORDER YK bu sergi kapsamında yer alacak projeleri, üyeleri ile paylaştığı açık bir çağrı ile belirlemeyi planlamaktadır. Bu kapsamda, üyelerimizin sergide yer almasını önerdikleri yeniden işlevlendirme uygulamaları ile ilgili bilgileri KORDER YK’nin e-posta hesabına (korderyk2020@gmail.com) ekteki formu doldurarak göndermelerini rica ederiz. 

KORDER üyeleri sergiye hem kendi projelerini hem de başkaları tarafından üretilmiş projeleri önerebilir. Başvuracak projelerde aranan kriterler ve istenilen bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Başvuracak Projelerde Aranan Kriterler

 • Projeler uygulanmış ve kullanımda olmalıdır, uygulanmamış ya da uygulama aşamasında olan projeler kabul edilememektedir.
 • Projeler kamusal kullanıma açık olmalıdır. Özel mülkiyette ve sınırlı erişime sahip yapılar kabul edilememektedir.
 • Son 5 yılda uygulanmış projeler öncelikte olmakla beraber kesin bir zaman kısıtı bulunmamaktadır.
 • Projeler ile ilgili şehir kısıtı bulunmamaktadır. Göz önünde olmayan nitelikli yeniden işlevlendirme projelerinin sergide yer alması teşvik edilmektedir.
 • Projelerin Türkiye’nin farklı şehirlerini temsil etmesine seçim sürecinde dikkat edilecektir.

Başvuruda İstenilenler

 • Projeyi öneren KORDER üyesinin adı ve soyadı
 • Projenin adı ve yeri
 • Proje ve uygulama müelliflerinin bilgileri
 • Müelliflerin iletişim bilgileri (telefon ve e-posta adresleri)
 • Proje tarihi
 • Yapım tarihi
 • Projeyi ve proje kapsamında yapılan uygulamaları özetleyen yaklaşık 500’er kelimelik İngilizce ve Türkçe dillerinde ayrı ayrı hazırlanmış özetler
 • Projeyi en iyi anlatan 5-7 adet fotoğraf

Seçici kurul tarafından gerçekleştirilecek proje seçimlerinin sonuçları ile ilgili bilgi, üyelerimize Nisan ayının ilk haftasında iletilecektir. 

TÜRKİYE’NİN MODERN MİRAS GÜNDEMİ – 2021

2021 yılında birincisi düzenlenen, docomomo_türkiye ve KORDER işbirliği ile gerçekleştirilen TÜRKİYE’NİN MODERN MİRAS GÜNDEMİ etkinlikleri bu sene ikincisi ile devam ediyor.

Türkiye’de 2021 yılında modern mimarlık mirasının korunması alanında gündeme gelen konuları tartışmak amacıyla 11 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen TÜRKİYE’NİN MODERN MİRAS GÜNDEMİ – 2021 başlıklı toplantıda, miras kapsamındaki yapıların 2021 yılında deneyimlenen koruma süreçlerinin ve bu süreçlerde ortaya çıkan sorunların farklı alanlardan ilgililer ile tartışılacağı paneller yer almıştır.

13. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 28 Kasım 2021 (Pazar) günü saat 13.00’te Konutkent 2 Sitesi Datça Sokak B-1 Blok 2 No.lu Dükkân Çayyolu – Ankara adresindeki dernek merkezinde yapılacağı duyurulmuş; fakat çoğunluk sağlanamadığı için yapılmamıştır. Genel kurulumuz, 11 Aralık 2021 (Cumartesi) günü saat 13.00′te yine aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılmıştır.

Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda belirlenen kurullar aşağıdaki gibidir:

Yönetim KuruluDenetim KuruluOnur Kurulu
Özgün Özçakır (Yönetim Kurulu Başkanı)Cansen KılıççöteNeriman Şahin Güçhan
Merve Öztürk (Genel Sekreter)Seray Türkay CoşkunNimet Özgönül
Leyla Etyemez Çıplak (Sayman Üye)Aydanur YenelAli Fuat Tek
Pınar Aykaç (Üye)  
Müge Bahçeci (Üye)  
Yedek ÜyelerYedek ÜyelerYedek Üyeler
Gökhan OkumuşEsengül İnalpulatFuat Gökçe
Elif Selena Ayhan KoçyiğitEsatcan CoşkunAyşe Güliz Bilgin Altınöz
Azize Elif YabacıNevin ApaydınAhsen Mocan
Umut Bilgiç  
Ayça Özmen  

Mimari Proje Yarışmaları, Kültürel Miras Alanları ve Koruma: İstanbul Senin, İstanbul Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması, 5. Bölge (1. Ödül)

16 Nisan 2021 Cuma günü “Mimari Proje Yarışmaları, Kültürel Miras Alanları ve Koruma” başlıklı etkinlik serimizin ikincisi olan “İstanbul Senin, İstanbul Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması, 5. Bölge (1. Ödül)” başlıklı proje müellifi Oktan Nalbantoğlu ve ekibinin anlatımı ile gerçekleşen sunuşu youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.