Yönetim Kurulu

Özgün Özçakır
Yönetim Kurulu Başkanı

Merve Öztürk
Genel Sekreter

Leyla Etyemez Çıplak
Sayman Üye

Pınar Aykaç
Üye

Müge Bahçeci
Üye