Ulusal Mevzuat

2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (1983)

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2863.pdf

5226 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU İLE CEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞIŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (2004)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/07/20040727.htm#1

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN (2005)

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5366.pdf

648 SAYILI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (2011)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110817-1-1.htm

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN (2012)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120531-1.htm