“Kültürel Miras ve Afetler” Eğitimi

ODTÜ TAÇDAM (Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi), KORDER (Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği) ve TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) Akademi işbirliği ile  15 Nisan Cumartesi günü saat 10:00’da TSMD Mimarlık Merkezi’de “Kültürel Miras ve Afetler” başlıklı bir etkinlik düzenlenmiştir.

PROGRAM
10.00 – 10.10 | Açılış Konuşmaları
KORDER
TSMD

10.10 – 10.40 | Kültürel Miras ve Afet Risk Yönetimi
Sibel YILDIRIM ESEN (Dr. Öğr. Üyesi – ODTÜ, KORDER Üyesi)

10.40 – 10.50 | ARA

10.50 – 11.50 | ANTAKYA: Afetten Zarar Gören Çok Katmanlı Bir Miras Alanına Dair ODTÜ TAÇDAM ve KORDER’in Gerçekleştirdiği Çalışmalar – Yöntem, Yaklaşım, İzlenim ve Ön Değerlendirme
Emine Çiğdem ASRAV (Dr. – ODTÜ, KORDER Üyesi)
Pınar AYKAÇ (Doç. Dr. – ODTÜ, KORDER YK Üyesi)
A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ (Prof. Dr. – ODTÜ, KORDER Üyesi)
Burak BÜYÜKCİVELEK (Doç. Dr. – ODTÜ)
Olgu ÇALIŞKAN (Doç. Dr. – ODTÜ)
İrem DİKER GÖKÇE (Araş. Gör. – ODTÜ)
Duygu ERGENÇ (Dr. – ODTÜ, KORDER Üyesi)
Parnian NEMATİ (Doktora Öğrencisi – ODTÜ)
Gökhan OKUMUŞ (Araş. Gör. – ODTÜ, KORDER Üyesi)
Özgün ÖZÇAKIR (Dr. Öğr. Üy. – ODTÜ, KORDER YK Başkanı)
Merve ÖZTÜRK (Araş. Gör. – ODTÜ, KORDER YK Üyesi)
Hatice PAMİR (Prof. Dr. – Mustafa Kemal Üniversitesi)
Mert Nezih RİFAİOĞLU (Doç. Dr. – İskenderun Teknik Üniversitesi, KORDER Üyesi)
Selen TUĞRUL (Araş. Gör. – ODTÜ)
Ahmet TÜRER (Prof. Dr. – ODTÜ)
Sibel YILDIRIM ESEN (Dr. Öğr. Üy. – ODTÜ, KORDER Üyesi)

11.50 – 12.20 | ANTAKYA: Afetten Zarar Gören Çok Katmanlı Bir Miras Alanına Dair ODTÜ TAÇDAM ve KORDER’in Gerçekleştirdiği Çalışmalar –Tartışma ve Değerlendirme

12.20 – 12.30 | ARA

12.30 – 13.30 | Bundan Sonra? Yaşam Alanları Olarak Miras Alanlarının Afet Sonrasında İyileştirilmesi, Tasarlanması ve Oluşturulması
Pınar AYKAÇ (Doç. Dr. – ODTÜ, KORDER YK Üyesi)
A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ (Prof. Dr. – ODTÜ, KORDER Üyesi)

Özgün ÖZÇAKIR (Dr. Öğr. Üy. – ODTÜ, KORDER YK Başkanı)