İSTANBUL AYASOFYA’SININ CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KORDER GÖRÜŞÜ

AYASOFYA İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI OLARAK KORUNMALIDIR

İstanbul Ayasofya’sı, Bizans Kilisesi, Osmanlı Camisi ve Türkiye Cumhuriyeti Müzesi olarak insanlığın ortak mirasıdır. Geçmişten günümüze farklı dönem, toplum ve toplulukların ortak değerleri, inanç ve bilgi birikimlerinin tarihsel süreklilik içindeki en önemli yansımalarından biridir.

Ne yazık ki günümüzde Ayasofya’nın sembolik değeri; tarihi, sanatsal ve mimari niteliklerinin önüne geçmiştir. Yapının uzun tarihsel geçmişinden yalnızca belirli bir dönemini ön plana çıkaran camiye dönüştürme kararı, Ayasofya’nın kilise ve müze kimliklerinin sürekliliğini olumsuz etkileyecektir.

İznik ve Trabzon’daki Ayasofya’larda yakın zamanda aynı amaçla gerçekleştirilen dönüşümler, bu önemli yapıların hem kültürel hem de fiziksel niteliklerinin nasıl etkilenebileceğini göstermeleri açısından İstanbul Ayasofya’sı için kaygı uyandırmaktadır.

İstanbul’daki Ayasofya; siyasi ve politik tartışmalardan çıkartılarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da koruma disiplininin bir öznesi olmalıdır. Gerçekleştirilecek müdahalelerde, yapının kilise, cami ve müze kimliklerinin bir bütün olarak değerlendirilerek kapsamlı bir şekilde korunması; Ayasofya’nın herkes için birleştirici niteliklerini, sosyal ve çok kültürlü değerlerini ön plana çıkartacaktır. Böylelikle Ayasofya, sonsuza kadar insanlığın ortak mirası olarak korunacaktır.

KORDER (KORUMA VE RESTORASYON UZMANLARI DERNEĞİ)